Gąska

Gąska to chata, gdzie swoje królestwo mają posiłki przygotowywane z mięsa drobiowego.

Tutaj będzie można przypomnieć sobie, jak smakuje kurczak chowany na otwartej przestrzeni i na trawie, a także posmakować kaczki przygotowanej w różny, ale prosty sposób np. rosół z dzikiej kaczki czy pieczone kacze piersi. Ukoronowaniem smaku może być pieczona gęś, której symbol występuje w logo Folwarku i ten posiłek jest daniem koronnym Folwarku. Będziemy smakować gęsi tradycyjnych – polskich: kołudzkiej i rypińskiej. Nie zabraknie także dzikiego ptactwa: kuropatw, bażantów czy perliczek.

W trakcie budowy.